Vipps: 515754

Medlemskontigent: 200 kr


Merk med din e-postadresse

Sjekk statistikk for Grasrotandelen her: 

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen#search=896743902

Bank: 4605 41 17426

Medlemskontigent: 200 kr


Merk med din e-postadresse


Utland:

IBAN: NO3646054117426

BIC (Swift): OFSPNO21