Livbåtdaviter og krybber


Livbåtdaviter og livbåtkrybber hentet av Taraldsvik Maskin og fraktet til Nordnorsk Fartøyvernsenter i Gratangen for overhaling.

Tilskudd på 340.000,- fra Kulturminnefondet gjorde dette mulig.

Pengene er øremerket utstyr på båtdekket.


Rekkestøtter


Nye rekkestøtter på plass og avventer montering.

Montering vil sannsynligvis starte sensommer/høst.

Dette vil foregå som et sammarbeid mellom Nordnorsk Fartøyvernsenter og dugnadsgjengen.

Tilskudd på 250.000,- (2019) fra Sparebank1 Nord-norge fondet gjorde dette mulig.

Pengene er øremerket rekke på båtdekk.